Skip Navigation Links.


 Internet Kullanım Politikası?

 

Üniversitemizde Internet hizmeti ULAKBİM'le imzalanan sözleşme çerçevesinde UlakNet

aracılığı ile verilmektedir. Üniversitemizin Internet hizmetinden faydalanan herkes aşağıda

maddeleri sıralanan "ULAKBİM Kullanım Politikası Sözleşmesi"ni kabul etmiş sayılır. Bu

maddeleri ihlal ettiği saptanan kullanıcıların Internet erişimi kesilir.

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Kullanım Politikası Sözleşmesi

(Acceptable User Policy (AUP))

 

Tanımlamalar

 

1. Bu kabul edilebilir kullanım politikası, tüm "UlakNet" kullanıcıları için uygulanan kuralları

tanımlamaktadır.

 

2. Kullanıcı kuruluşlar, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıdır; kullanıcılar bunların öğrenci,

öğretim üyesi, araştırmacı ve diğer çalışanlarıdır.

 

3. UlakNet, kullanıcıların haberleşme gereksinimlerinin TCP/IP protokolü ile çalışan bir ağ

üzerinden karşılandığı tüm servis ve altyapıya verilen isimdir.

 

4. UlakNet, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) bir enstitüsü

olan ULAKBİM tarafından, TÜBİTAK yönetmeliklerine uygun olarak işletilir.

 

5. UlakNet, imzalayan taraf'ın hakkında bilgilendirileceği ve tümüyle sorumlu olacağı bu

belgede belirtilen prensip ve yükümlülükleri saklı bulunduran bir ağdır.

 

6. Bu dökümandaki kurallar öncelikle kullanıcı kuruluşlara uygulanır. Kullanıcı kuruluşlar,

kendi kullanıcılarının bu kurallara ve yasal düzenlemelere uygun davranmasından

sorumludurlar ve gerekli tedbirleri alırlar.

 

7. Bu nedenle, kullanıcı kuruluşların kendi kullanım politikası sözleşmelerini hazırlayıp

kullanıcılarına imzalatmaları tavsiye edilir.

Kullanım Politikası

 

8. Ağ'ın iyi kullanımı ve güvenliği için, farklı kullanıcılar arasında iyi bir işbirliği kurulması

gerekmektedir. Bu işbirliği, özellikle, UlakNet'e direkt veya endirekt olarak bağlanarak erişen

imzalayan taraf'ın, kendi sorumluluğu altındaki kullanıcıları adına aşağıdaki konulara uyacağı

taahhütüne dayanmaktadır:

 

8.1. UlakNet Ağ'ı kesinlikle profesyonel amaçlar içindir: eğitim, bilimsel araştırma, teknik

gelişme, teknoloji transferi, bilimsel, teknik ve kültürel bilginin yayılması;

 

8.2. Ağ üzerindeki bilgi nakil ve erişiminin ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak

sağlanması;

 

8.3. UlakNet'e, ticari olan veya olmayan, ücret karşılığı ya da ücretsiz, yetki verilmemiş

herhangi bir üçüncü kişi veya kuruluşun erişiminin sağlanmaması;

 

8.4. Teknik olanakların ve insan kaynaklarının, yeterli düzeyde sürekli bir güvenlik düzeyi

sağlamak ve kendi kuruluşları üzerinden herhangi bir şekilde izinsiz olarak ağ'a girilmesini

önlemek için kullanılması;

 

8.5. Kurumların kendi posta sunucularının aktarılan (relay) posta geçişine kapalı olması;

 

8.6. Genel olarak bu kullanım politikası sözleşmesine uyulması.

 

Yasaklanmış Kullanım

 

9. Sistem ve Ağ güvenliğinin ihlal edilmesi yasaktır, cezai ve hukuki mesuliyetle

sonuçlanabilir. ULAKBİM bu tür ihlallerin söz konusu olduğu durumları inceler ve eğer bir

suç oluştuğundan şüphe duyulursa yasa uygulayıcı ile işbirliği yapar. UlakNet aşağıdaki

amaçlarla kullanılamaz:

 

9.1. Ticari reklamlar ve haber duyuruları gibi istenmeyen mesajlar (SPAM iletiler)

göndermek;

 

9.2. Başka bir kullanıcının posta sunucusunu (mail server), o kullanıcının açık izni olmadan

mesaj gönderme amacıyla kullanmak;

 

9.3. UlakNet üzerindeki servis kalitesini etkileyecek, bozacak, karışıklık yaratacak trafik

düzenlemeleri oluşturmak;

 

9.4. Kullanım amaçlarına uygunsuz, müstehcen, rahatsız edici materyalin üretilmesi ve

dağıtılması (akademik ve araştırma amaçlı olanlar hariç);

 

9.5. Gerçek dışı, sıkıntı, rahatsızlık verici, gereksiz korku yaratacak metaryalin üretimi ve

dağıtımı;

 

9.6. İftira ve karalama mahiyetinde materyalin üretimi ve dağıtımı;

 

9.7. Başkalarının fikri haklarını ihlal edici mahiyette (copyright) materyalin (yazı, makale,

kitap, film, müzik eserleri dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere) dağıtımı;

 

9.8. UlakNet üzerinden ulusal veya uluslararası hizmetlerin kasıtlı olarak yetkisiz kullanımı;

 

9.9. Kasıtlı olarak yapılan aşağıdaki tip uygulamalar:

 

9.9.1. Başkalarının verilerinin tahrip edilmesi;

 

9.9.2. Başkalarına ait kişisel bilgilere tecavüz;

 

9.9.3. Başkalarına ait çalışmaları bozmak, tahrip etmek;

 

9.9.4. UlakNet üzerinde başkalarına kullanım olanağı vermeyecek oranda trafik yaratmak;

 

9.9.5. UlakNet'in çalışmasını engellediği, gereksiz trafik yarattığı için ULAKBİM tarafından

ilan edilerek kullanımı yasaklanan yazılımları ısrarla kullanmak;

 

Uyma

 

10. Bu kullanım politikası'nı imzalayan taraf, ULAKBİM'in ağ'ın 8. ve 9. maddelerde

belirlenen kurallara uygun kullanımını kullanıcının kişilik hakları saklı kalmak üzere kontrol

edebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder.

 

11. İmzalayan taraf, ULAKBİM'in, sorun yaratan herhangi bir olayın farkına varması üzerine,

güvenliği sağlamak için, UlakNet'e ulusal ya da uluslararası düzeyde erişimi geçici olarak

engelleme kararı almak dahil, acil önlemler alabileceğini kabul eder. Ancak, bu önlemler,

belirtilen durum genel ağ işleyişini ve güvenliğini etkilemediği sürece, ilgili kuruluş ile

iletişim kurulduktan ve belli bir süre tanındıktan sonra alınacaktır

 

12. Kullanıcıların başka bir kullanıcının sürekli tekrarlanan düşmanca hareketlerinden zarar

görmesi halinde, İmzalayan Taraf'ın veya ilgili herhangi bir kullanıcının isteği üzerine,

ULAKBİM daha önce sözü edilen şartlarla kısıtlayıcı önlemler almak zorunda kalacaktır.

 

İmzalayan taraf, ULAKBİM'in sektörde meydana gelebilecek yasal gelişmeleri göz

önünde tutarak bu kullanım politikası'nı değiştirebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça

kabul eder; ULAKBİM, politikasını ve sözleşmeyi istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.

 

Değiştirilen sözleşme, http://www.ulakbim.gov.tr/dokuman/kullanimpolitika.uhtml adresinde

yer almasından itibaren yürürlüğe girer.

 

İmzalayan taraf ULAKBİM' in kullanım politikası'nı tam olarak anladığını, tanıdığını,

uyacağını kabul eder.